De routekaart Energieopslag

Eind september 2022 heeft minister Jetten, tijdens het debat Elektriciteitsnet, energiesysteem en RES, aangegeven een routekaart te ontwikkelen voor energieopslag. In deze blog leggen we aan je uit wat de routekaart Energieopslag inhoudt en wat dit voor jou betekent.

We gaan in op de volgende onderwerpen:

  • wat is de routekaart Energieopslag?

  • wat gebeurt er op het gebied van Energieopslag in Nederland?

  • het thuisbatterijen aanbod van Memodo

De routekaart Energieopslag in een notendop

Minister Jetten (minister Klimaat en Energie) wilt graag, samen met onze sector, een routekaart ontwikkelen. Een routekaart is een stappenplan voor een bepaald onderwerp, in dit geval over energieopslag. Met het stappenplan wordt voor de sector duidelijk hoe energieopslag ingezet gaat worden in het huidige- en toekomstige energiesysteem. Samen met netbeheerders en marktpartijen, wilt Energy Storage Nederland (brancheorganisatie energieopslag Nederland), met de minister de routekaart vormgeven. De verwachting is dat de routekaart Energieopslag begin 2023 klaar is. Nog even wachten dus!

De situatie in Nederland

In België, Duitsland en Engeland is energieopslag al een groot onderdeel van het energiesysteem, maar in Nederland lopen we ver achter. In onze buurlanden wordt nu al gekozen voor grootschalige energieopslag systemen in plaats van nieuwe gas- en kolencentrales. Wat gebeurt er in Nederland? We hebben in Nederland (nog) geen rendabele businesscase voor energieopslag door hinderlijke Wet- en regelgeving en gebrek aan stimulering. Energy Storage Nederland, de vertegenwoordiger van de Nederlandse energieopslagsector (aangesloten bij FME), maakt zich hard voor het inzetten van energieopslag in het huidige- en toekomstige energiesysteem. 

Hieronder de zes redenen dat energieopslag in Nederland (nog) niet van de grond komt:

  1. een nationaal flexibiliteitsdoel en stimulering van opslag ontbreekt (toekomstig gevraagde vermogens kunnen hierdoor niet groeien);
  2. de transporttarieven* van netbeheerders zijn veel hoger dan in onze buurlanden;
  3. het wettelijk kader voor energieopslag ontbreekt;
  4. netbeheer: gebrekkige transparantie en verplichte marktconsultatie;
  5. de opslag van groene moleculen is nog niet rendabel;
  6. complexe vergunningverlening vertraagt warmteopslag.

Op slag verliefd op de batterijen van Memodo…

Ondanks de situatie nu is het het opslaan van energie in een batterij de toekomst! Klik hier voor het thuisbatterijen aanbod van Memodo. 

* door de Kamerleden werden in het debat eind september 2022 vragen gesteld over transporttarieven voor batterijen. Helaas gaat de minister alleen over de indeling van transporttarieven, maar niet over de hoogte van de tarieven. Dit is iets dat ligt bij de ACM (Authoriteit Consument & Markt). Minister Jetten heeft aangegeven de zorgen van de Kamerleden mee te nemen in de routekaart voor Energieopslag.