Dennis van der Meij te gast bij Memodo

Dennis van der Meij, eigenaar van Solar-Engineering, spreekt op 3 februari a.s. tijdens de Masterclass Energietransitie. In deze training neemt Dennis jou mee in de toekomst van de energietransitie vanaf 2025 tot 2030 en welke rol de batterij hierin gaat spelen. 

*De training van 3 februari zit inmiddels vol. Binnenkort organiseren we een tweede Masterclass, meld je nu alvast hier aan. De datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

Dennis van der Meij, eigenaar van Solar-Engineering, is een bekende binnen de PV-branche. Met zijn bedrijf helpt hij particulieren met het maken van opbrengstberekeningen en daarnaast deelt hij zijn jarenlange kennis en ervaring tijdens zijn kennis delen events. Als opwarmertje naar de Masterclass op 3 februari geeft Dennis in deze Memodo blog alvast stof tot nadenken.

We geven Dennis het woord.

Vraag en aanbod van elektriciteit

Nog niet zo lang geleden wekten we elektriciteit op als we daar vraag naar hadden. Gingen bedrijven en consumenten energie gebruiken dan moesten de elektriciteitscentrales aan de slag. We gebruik(t)en hiervoor voornamelijk kolen, gas en kerncentrales. Deze centrales leveren energie tegen een bepaalde kostprijs welke o.a. afhankelijk is van de prijs van de grondstof die er aan de voorkant in gaat (bijvoorbeeld kolen en gas).

Jouw kater op 1 januari zorgde voor gratis elektriciteit!

Naast deze centrales worden nu in rap tempo duurzame opwekkers als zonnepanelen en windmolens geïnstalleerd. Het voordeel is dat de opgewekte energie na het plaatsen een zeer lage kostprijs heeft, omdat er aan de voorkant geen product meer in hoeft. Het nadeel is dat ze pas elektriciteit opwekken als het waait of de zon schijnt.

Alle elektriciteit die we gebruiken, moet iedere seconde, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar exact gelijk zijn aan de hoeveelheid die we aan het systeem leveren. Waar vroeger de centrales harder gingen produceren als er meer vraag kwam, kunnen we ze nu steeds vaker minder laten produceren als het hard waait of als de zon goed schijnt. Als de vraag naar elektriciteit daalt, omdat het bijvoorbeeld nacht is, dan zullen de centrales ook minder moeten produceren. 

Maar wat gebeurt er als de centrales al op hun minimum produceren, terwijl de windmolens en/of zonnepanelen nog wel energie aan het net blijven leveren? Dan moeten we ze uitzetten of we moeten de vraag naar elektriciteit verhogen. Het systeem moet immers continue in balans blijven. 

Actuele openbare inkoopprijzen voor stroom en gas (excl. btw). Bron: nieuwestroom.nl

Actuele openbare inkoopprijzen voor stroom en gas (excl. btw). Bron: nieuwestroom.nl

Het spel van vraag en aanbod

Maar hoe verhoog je de vraag naar elektriciteit als we het blijkbaar niet zelf gebruiken?

Dan verlaag je de prijs zover dat het blijkbaar interessant genoeg is om consumenten en bedrijven te verleiden om stroom te gaan consumeren, het is immers goedkoper. We blijven Nederlanders. 

Andersom is het ook zo dat als we weinig aanbod van goedkope zon en wind hebben of een hoge vraag naar elektriciteit, dat de prijs omhoog gaat. De prijs zegt dus iets over vraag en aanbod. Is de prijs laag dan is er weinig vraag of veel aanbod, is de prijs hoog dan is er veel vraag of weinig aanbod.

We gaan dus van een vraaggestuurd systeem naar een aanbodgestuurd systeem. Dit zorgt ervoor dat de prijs van elektriciteit soms heel hoog is en steeds vaker heel laag is. De prijs kan zelfs zo laag worden dat hij negatief wordt. Oftewel, we hebben zo’n groot overschot (of extreem lage vraag) dat je geld toe krijgt om elektriciteit te gebruiken. Dit alles om het net te stabiliseren en het aanbod met vraag te balanceren.

Afgelopen 1 januari, toen 95% van Nederland zijn roes lag uit te slapen en niet hoefde te werken, was de vraag naar elektriciteit enorm laag, terwijl de windmolens keihard draaide. Weet je nog die wind tijdens oud en nieuw? De prijs was daardoor de eerste zeven aaneengesloten uren van 2023 negatief, en dat allemaal omdat we bijna allemaal dronken in bed lagen en niet hoefde te werken op 1 januari.

Om 18.00 uur was de kale prijs alweer €0.10/kWh aangezien we toen weer elektrisch gingen koken, verwarmen en de auto opladen. Als je naar deze prijzen kijkt dan snap je dat je je huis verwarmt in goedkope uren en dat je met een batterij minder afhankelijk bent van de stijgende energieprijzen.

Dit is maar één voorbeeld van de vele mogelijkheden van een batterij en hoe we naar de toekomst van elektriciteit moeten gaan kijken. Als je nu vooruit durft te kijken, kun je betere beslissingen nemen voor de toekomst en je onderscheiden in de markt. 

Tijdens de masterclass neemt Dennis je mee in de veranderingen die op de stapel liggen o.b.v. officiële overheidsdocumenten en rapportages. Hierdoor krijg je inzicht en kun je toekomstbestendige systemen gaan aanbieden aan je klanten. Daarnaast krijg je inzicht in de verschillende systemen en diverse verdienmodellen, waardoor je kennis zal verbreden. En dat is waar de markt echt beter van wordt: kennisdelen!

Volgende week geven we in de volgende Memodo blog het woord aan Allart de Jong, directeur van Omega Elektrotechniek. Ook hij spreekt op 3 februari tijdens de Masterclass.